[title]


    :: Kontakt


Slakthusområdet
Kontor / Lager

Här i slakthusområdet i Gamlestan, har Byggplan attraktiva och dynamiska miljöer för er som söker Kontor/lager/kyllager.

Kontor finns från 10m2 till 800m2, med parkeringar , bra tillgänglighet.

Vanliga lager ytor finns allt från 200m2 till 1000 m2. Hårt golv.

Kylt lager från 300 till 2800m2.

Se nedan för mer ingående information

Kontor

Utrymmet för dig som hyresgäst blir stort i många fler fall än de gemensamma ytorna där du har möjlighet att träffa nya kollegor och ha dina konferanser i. Byggplan är i en investeringsfas i fastigheten , för att höja standarden ytterligare. Detta innebär att du som hyresgäst du har stora utrymmen för önskemål under byggnationen. Med andra ord , du tex kan få ditt kontor precis så som du behöver ha de för att trivas. Larm ingår för kontorsavd, vi kan tillhandahålla bredband, och även utrymme i telefonväxel.

I våra kontor sitter företag såsom

Lager

I lagersektionen finns goda ankytningar till kontor, vilket lämpar sig för logistikverksamheter. Golven är hårda och klarar stora belastningar, takhöjd under balk varierar från 4-7 m. Även goda anknytningar till kyllager om man behöver detta som ett komplement. Ytor från 200m2 till 1000m2 finns att tillgå. God kommunikation och lastportar till samtliga utrymmen.

Kylt Lager

För Er som har behov att lagra kallt, har vi 300-2800m2 som går att kyla ner till -16 grader, detta innefattar ett halvautomatiserat kranlager på 500m2, detta är effektivt i den bemärkelsen att ni man betalar i själva verket mindre pengar, då uppställningsytor och liknande försvinner. Det blir en effektiv uppställningsyta, med mycket god organisering. Golven är hårda, och klarar stora belastningar, likväl är lasthusen och portarna tätslutande, vilket ger god isolering, samtliga kylda utrymmen är även kopplade till ett centralt larm, som ger utslag om tempraturer underskrider de utsatta värdet.

I delar av de kylda ytorna har vi hyresgäster såsom ,vilka har ett intensivt flöde av produkter från de kylda utrymmena.

Sammanfattningsvis

Vi på Byggplan gör det möjligt för dig att etablera dig i våra lokaler , med de rätta förusättningarna.

Vi och Göteborgs stad är eniga om att slakthusområdet är ett framtida centrum för kommunikation , då den nya leden kommer gå precis intill fastigheten, se Visionerna!

 

Ring oss på 031-831500 alternativt Mail

 © 2023 Byggplan | Kontakt - Epost: info@byggplan.se, Tel: 031 831500, -